Despre noi

Ce am fost?

În primul rând, ce am fost? Am fost istorie: o parte însemnată a istoriei oraşului nostru.
Numele de „Ursuline”,” ORSOLYA” în limba maghiară , este nume de referinţă în învăţământul bihorean de mai multe secole.
Ansamblul de clădiri în care funcţionează şi grădiniţa noastră a fost construit în secolul al XVIII-lea, şi cu autorizaţia Mariei Tereza la 10 iunie 1771 a fost destinată Ordinului Ursulineleor. Primele cinci călugăriţe ursuline au sosit în ţară la data de 5 septembrie 1772 din oraşul Kobice , la chemarea ambatelui István Szenczi .De atunci începe să funcţioneze un colegiu de fete.
În 1858 episcopul Ferenc Szaniszló adaugă internatului mai multe aripi. Este momentul în care faţada îşi dobândeşte aspectul neogotic.
În 1877 instituţia se îmbogăţeşte cu o nouă aripă.În primul deceniu al secolului XX este înfiinţată şi grădiniţa.
După al doilea război mondial, în anul 1948 este demisionată ultima călugăriţă din fruntea grădiniţei.
De atunci, grădiniţa funcţionează ca şi instituţie de stat.
În anul 1996 a venit momentul când am putut alege nume pentru grădiniţa noastră. A fost evident că numele cel mai adecvat va fi acela de „ Orsolya”.
Din anul Şcolar 2012/2013, răspunzînd cerinţei comunităţii locale, a fost preluată o grupă orar normal – secţia maghiară de la G.P.N. nr.2 zona Nufărul şi mutată în clădirea de pe str.Ialomiţei nr.3. Pe lângă această grupă, în acelaşi an şcolar au mai fost înfiinţate 2 grupe de orar prelungit.
Această structură răspunde pe deplin solicitărilor părinţilor care doresc să-şi înscrie copiii la secţia maghiară în această zonă.

Ce suntem?

Suntem grădiniţă de stat cu predare în limba maghiara.Suntem grădiniţa de aplicaţie al Colegiului Naţional Iosif Vulcan, a Universităţii din Oradea- Specializarea – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Suntem centrul metodic al tuturor grădiniţelor de la secţia maghiară din judeţul Bihor.
Suntem un colectiv unde vârsta medie ale celei 19 angajate este de 38 ani.
Suntem acei 150 copii preşcolari, care se pregătesc de viitor.

Ce vom fi?

Vom fi viitorul aşa cum îl visăm, vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine.
Ne aflăm pe direcţia cea mai bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus.Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale:copiii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.