Rólunk

Óvodánk történetét akár az 1771-es esztendőnél is kezdhetnénk, amikor is Szentzi István nagyváradi kanonok letette annak az épületnek az alapjait, amelyben ma is működik az óvoda. Az általa, Nagyváradra hozott Orsolya-rendi apácák itt kezdtek elemi leányiskolát működtetni, majd 1856-tól tanítóképzőt is.
Az óvoda az 1900-as évek első évtizedeiben indulhatott, de hogy pontosan melyik évben, nem bukkantunk a nyomára. Az viszont biztos, hogy legkorábbról származó fényképünk 1945-ből való, a következő pedig 1946 és 1947-ből.
1948-ban államosították az óvodát, többféle jogi státusza is volt az elkövetkező évtizedekben, majd 1996-ban önálló jogi személyiség lett saját igazgatóval az élén, rá két évre pedig felvette az Orsolya óvoda nevet. Ekkor négy csoport működött benne, mindegyik délig tartó programmal.
Az intézménynek való névadás akkor még úttörő dolognak számított, egy bensőséges ünnepség keretén belül, számos egyházi és közéleti személyiség részvételével „kereszteltük” meg az óvodát. Az Orsolya névvel utalni kívántunk az áldozatos munkájú Orsolya-rendi apácákra, valamint az egykori Orsolya-zárda nevére.E névadó ünnepségünk után nemsokára újra kezdte működését az Orsolya-rend is Nagyváradon, souer Marie de la Trinité házfőnöknő vezetésével
E kezdetektől mind a mai napig a lehető legjobb a kapcsolatunk az Orsolya-renddel.